thegioiceo.com
Online 173 | Đăng nhập
Sau kiểm toán, lợi nhuận của VCG giảm gần 257 tỷ đồng
13-04-2010  7944
Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (mã VCG-HNX) vừa công bố giải trình chênh lệch trên báo cáo kết quả kinh doanh trước và sau kiểm toán.

Cụ thể: doanh thu thuần trước kiểm toán của VCG đạt 13.119,07 tỷ đồng, sau kiểm toán đạt 13,017,16 tỷ đồng, chênh lệch giảm 101,91 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế trước kiểm toán đạt 620,86 tỷ đồng, sau kiểm toán đạt 191,41 tỷ đồng, lênh lệch giảm 429,44 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế trước kiểm toán đạt 460,45 tỷ đồng, sau kiểm toán đạt 203,48 tỷ đồng, chênh lệch giảm 256,97 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trước kiểm toán đạt 269,11 tỷ đồng, sau kiểm toán đạt 5,821 tỷ đồng, lêch lệch giảm 263,29 tỷ đồng.

Theo giải trình của VCG, doanh thu thuần sau kiểm toán giảm 101,91 tỷ đồng so với trước kiểm toán là do kiểm toán loại trừ thêm các khoản doanh thu nội bộ liên quan giữa các đơn vị trong tổng công ty khi hợp nhất báo cáo tài chính.

Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán giảm 429,44 tỷ đồng so với trước kiểm toán do lợi nhuận trước thuế của các công ty mà tổng công ty có vốn góp chiếm tỷ lệ 51% giảm 72,08 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế của công ty liên doanh, liên kết trên báo cáo tài chính riêng sau khi kiểm toán giảm 4,46 tỷ đồng và điều chỉnh giảm lợi nhuận do giao dịch nội bộ giữa công ty mẹ và các công ty thành viên với nhau giảm 352,9 tỷ đồng (chủ yếu liên quan đến việc phân bổ toàn bộ khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện của Dự án xi măng Cẩm Phả).

Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp sau kiểm toán giảm 172,47 tỷ đồng do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 24,66 tỷ đồng (chủ yếu của công ty mẹ), chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng do thuế thu nhập hoãn lại từ các khoản lợi nhuận chưa thực hiện, trong đó chủ yếu là khoản lợi nhuận từ việc chuyển giao dự án Xi măng Cẩm Phả và Dự án nước Sông Đà là 197,13 tỷ đồng.
 


Bạn hãy click thích trang này trên facebook để cập nhật nhanh thông tin về những bài viết hay và hữu ích.

Thế giới CEO © 2024 PMV Corp, Tel:028.37156156, Tòa Nhà SBI, Công Viên Phần Mềm Quang Trung, Quận 12, TP.HCM, Việt Nam

Liên kết: Xem quảng cáo | Data Center | Mua Tên Miền | Mua Hosting | Xem Bản Đồ | Lịch khai giảng | TourBalo | Thế giới CEO | Ẩm Thực VIP | Vào học | Ảnh Plus